De welvaart is af te lezen aan de staat van de infrastructuur

We zaten met de projectgroepleden naar een foto te kijken van een prachtige provinciale weg – zonder verkeer erop. Precies dat was het bezwaar van het managementteam geweest: er stonden geen voertuigen op deze foto. Dat was niet oké voor de presentatie. Een typische mobiliteitsopmerking, want vanuit het oogpunt van de beheerder zaten we naar een mooi stuk techniek te kijken. En ‘mooi’ was in dit geval nog een understatement. Waarop één van de aanwezigen zei: ‘You can tell the state of the economy, by the state of the infrastructure’. Een uitspraak van de Wereldbank, waar we het alleen maar mee eens konden zijn.

Falen kritieke infrastructuur is wereldwijd risico

Maar heeft de Wereldbank dit ook echt gezegd? Tijd voor een klein verkennend onderzoek. Een van de eerste hits was een onderbouwing voor de stelling dat een goede infrastructuur een belangrijke factor is voor de economische ontwikkeling van een gebied of land. Het is dus niet zomaar een loze stelling. Daarna werden de verhalen donkerder. Zo maakt de World Economic Forum elk jaar een Global Risk Report. Wat zijn de grootste risico’s wereldwijd? De meeste kunnen we zo opsommen: hoge energieprijzen, terrorisme, werkeloosheid, sociale instabiliteit, vluchtelingen, datafraude, en onder de noemer hoge impact en hoge waarschijnlijkheid staan de afname van biodiversiteit, klimaatverandering, extreem weer en natuurrampen. Maar een groter risico dan terrorisme en het ineen vallen van naties staat het falen van kritieke infrastructuur. Die hadden we even niet zien aankomen. Laat het even tot je doordringen: het falen van kritieke infrastructuur wordt gezien als een belangrijk wereldwijd risico. Kleiner dan klimaatverandering, groter dan terrorisme.

15.000 miljard dollar nodig in 2040

Het grootste deel van de kritieke infrastructuur bestaat uit wegen met de benodigde kunstwerken en de energievoorzieningen. Wereldwijd is iedereen het over eens: een goede infrastructuur zorgt voor groeiende economie én voor een positieve ontwikkeling van een samenleving. Tegelijkertijd wordt er niet goed voor de infrastructuur gezorgd. De infrastructuur van America scoort een D+, in Italië lopen zo’n 300 bruggen het gevaar om in te storten, de energiecentrales in Europa zijn verouderd en in Zuid-Afrika is load-shedding nodig, waarbij lokaal de energietoevoer wordt afgesneden om een landelijke blackout te voorkomen. De voorspelling is dat er in 2040 wereldwijd 15 biljoen (dat is 15.000 miljard) dollar nodig is wereldwijd om de infrastructuur op orde te brengen. De voorgestelde oplossing voor dit probleem is publiek-private-financiering en een dringende oproep om meer te innoveren.

Geld in de begroting voor publieke ruimtes

In dezelfde categorie eye opener valt het werk dat verricht wordt bij UN Habitat. Eén van de 17 sustainable development goals is ‘sustainable cities and communities’. Vanuit de Leerstoel Managing Public Space hadden we het voorrecht om naar een presentatie van UN Habitat te mogen luisteren, over het programma waar ze mee bezig zijn om dit doel te stimuleren. Zij inventariseren wereldwijd hoeveel procent van de populatie toegang heeft tot een stukje publieke ruimte als een park of een speeltuin in een straal van 400 meter. Daarvoor hebben ze een app ontwikkeld die elke gemeente kan gebruiken om de informatie mee aan te leveren. Het zijn met name gemeente uit Zuid-Amerika, Afrika en China en omstreken die tot nu toe hebben meegedaan. Nu kun je je afvragen in hoeverre deze inventarisatie bijdraagt aan een sustainable city. Het blijkt dat in het kielzog van de inventarisatie deelnemende gemeenten gaan beseffen wat de waarde is van publieke ruimte voor de gemeenschap. UN Habitat krijgt vragen over hoe je zoiets moet aanleggen en onderhouden. Maar de echte uitsmijter zat in het staartje van de voordracht. Vol trots werd verteld hoe een aantal van de deelnemende gemeenten naar aanleiding van dit onderzoek geld in de begroting had opgenomen voor werkzaamheden aan de publieke ruimte. Iets wat nog nooit eerder was gebeurd.

Dit zijn de momenten waarop je beseft hoe welvarend Nederland is.

Meer lezen van UN Habitat:

Afbeelding: WEF Global Risk report 2020