Wordt de assetmanager een procesmanager?

Twee reacties uit twee verschillende hoeken, met ongeveer dezelfde strekking: Een assetmanager heeft onvoldoende technische kennis.

De ene observatie kwam van een assetbeheerder van een gemeente, die opmerkte dat a) de assetmanager onzichtbaar was en b) dat het maken van lange termijn begrotingen en het programmeren allemaal op zijn bordje lag, maar niet bij de assetmanager. De andere stelling kwam uit het internationale werkveld, waar een betondeskundige bijna smeekte om handvatten voor een assetmanager waarmee die een goede uitvraag voor een inspectie kan doen. En waarmee die ook in staat is om de aanbiedingen op kwaliteit te beoordelen. ‘Want’, zei hij, ‘die assetmanagers hebben geen inhoudelijke kennis en de kwaliteit van het werk holt achteruit’. In beide gevallen werd het gebrek aan vakkennis gekoppeld aan de rol van assetmanager.

Dit signaal wordt versterkt door een assetmanager die vertelde dat ze het procesdeel van haar werk zo leuk vond. Mensen bij elkaar brengen, projecten op elkaar afstemmen en meer van dat soort dingen. Maar als ze echt de inhoud in zou moeten gaan, dan was deze functie niet voor haar bedoeld.

Verschillende beelden bij een assetmanager

Ieder zijn rol, ieder zijn ding. Dat is prima. Het is allemaal nodig. Toch moeten ons twee dingen van het hart. De eerste is het takenpakket van een assetmanager, of beter gezegd de verschillende beelden van een assetmanager die in onze hoofden leven. Het blijkt dus dat het niet eenduidig is, wat de rol van een assetmanager inhoudt. Maar als we met elkaar praten, gebruiken we wel dezelfde term. Voor je het weet, praten we langs elkaar heen.

Het tweede is de inzet van een assetmanager. Voordat er assetmanagement was, hadden we beheerders. Heel platgeslagen zou je kun zeggen dat een assetmanager een beheerder+ is. Eentje die strategisch kan denken, die allerlei andere thema’s aan beheer kan verbinden, die beheer op de kaart kan zetten en o ja, ook technisch weet waar ze het over heeft. Dit valt onder de noemer ‘Beheerder van de toekomst’. Maar nu zijn er dus signalen dat de rol van assetmanager aan het verschuiven is naar procesmanager.

Een ongemakkelijk gevoel

Er bekruipt een ongemakkelijk gevoel, namelijk dat er in het werkveld van beheer een managementlaag aan het ontstaan is. Zo’n laag die verdacht veel lijkt op lijnmanagement, alleen wordt hier niet een afdeling gemanaged, maar een thema. Koppel dat aan een toename van uitvragen voor het formuleren van KPI’s binnen Beheer en Onderhoud en het beeld ontstaat van een manager zonder vakkennis die alleen stuurt op prestaties. Zo’n beetje alles waar ervaren lijnmanagers voor waarschuwen. En wij glijden er bijna kritiekloos in.

In dit proces hebben we een dubbele handicap. Lijnmanager zijn, is namelijk een vak. Iedereen heeft voorbeelden van mensen die zonder managementopleiding teamhoofd werden en jammerlijk faalden. Het is een vak dat je echt moet leren. Dat kan met vallen en opstaan en via opleidingen. Als een assetmanager een procesmanager wordt, is ook op dat gebied vakkennis nodig. Het gaat dan om het begeleiden van processen en alle mensen die daarbij horen. In deze hoedanigheid staat een assetmanager in de rol van procesmanager twee-nul achter. Én geen kennis van het vakgebied én niet opgeleid als procesmanager.

Kritisch blijven

Vanaf deze kant een oproep om te zorgen dat de vakkennis binnen assetmanagement behouden blijft en dat we niet kritiekloos allerlei managementinstrumenten overnemen, waarvan bewezen is dat ze averechts (kunnen) werken. Zeker in de handen van managers die niet kunnen managen. Voor je het weet gaat de titel assetmanager tegen ons werken.

Eén van de trouwe lezers van deze artikelen over assetmanagent heeft de functie ‘Assetmanager beheer’ [ …]. Jullie mogen bedenken wat zijn takenpakket is. Het is niet het managen van de beheerders, alhoewel dat in het licht van dit artikel best zo opgevat kan worden.

We kennen ook een organisatie waarin de rol van assetmanager is toebedeeld aan de directeur. Hij is de enige assetmanager in de organisatie. De mensen die hij aanstuurt zijn strategische beheerders en assetbeheerders. Misschien is dat een goed idee. Het schept in ieder geval duidelijkheid over wat een assetmanager is. En die ‘Assetmanager beheer’? Die moet gewoon solliciteren voor de functie van directeur.