Tweede generatie Strategisch Assetmanagementplan

Afgelopen week hadden we een startoverleg voor een tweede generatie (provinciaal) Strategisch Assetmanagementplan en één van de aanwezigen vroeg: ‘Zouden we niet samen met alle provincies een generiek SAMP maken dat iedereen als leidraad kan gebruiken? Ik heb daar nooit meer iets over gehoord.’ Het doet denken aan de leidraad voor het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan. Die bestaat al jaren en veel mensen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Het grappige is dat als je veel met die leidraad werkt, je in het begin netjes doet wat erin staat. Dan bouw je ervaring op en denk je dat het beter kan en anders moet. En tot slot kom je weer terug bij de originele opbouw van de leidraad: Eigenlijk was die niet zo slecht. Punt is, leren doe je door te doen.

Tijd voor strategie

Er is dus nog geen generiek SAMP. Gelukkig maar, want in de eerste generatie SAMP staat vooral wat assetmanagement is, welke rollen erbij horen, de organisatiewaarden, iets over risicogestuurd beheer en hoeveel het gaat kosten. Maar als je goed kijkt, bevat het nog weinig strategie. En dat is zo leuk aan een tweede generatie SAMP. De organisatie heeft tijd gehad om te wennen aan het fenomeen assetmanagement. Langzaam maar zeker lukt het om voorbij de organisatiewaarden Veiligheid en Bereikbaarheid te kijken (wat ongeveer neerkomt op de assets in goede conditie te houden). Ook de functies van de assets zijn belangrijk om mee te nemen, net als de dienstverleningsaspecten. Dus nu is de tijd rijp om strategieën op te stellen bij de assetmanagementdoelen.

Tijdens het startoverleg hebben we een lijst gemaakt van mogelijke strategieën om in te gaan vullen en die delen we in deze blog met jullie. Vergis je niet. Lang niet al deze onderwerpen zijn een gelopen race. Bij sommige strategieën waren de eerste reacties: ‘Oei, daar hebben we nooit over nagedacht, of: Oei, daar heeft nog niemand een uitspraak over willen doen’. De aankomende maanden worden dus leuk, spannend, dynamisch en een grote stap voorwaarts richting een tweede generatie SAMP.

Lijst van mogelijke strategieën

Maar eerst die lijst van de strategieën waar we mee aan de slag gaan, zodat je daar als lezer ook je voordeel mee kunt doen:

 • Onderhoudsstrategie: SAO, GAO, TAO, PAO (patroonafhankelijk onderhoud)
 • Informatiestrategie: bijv. het gebruik van BIM, Common Grond, etc.
 • Aanbestedingsstrategie: RAW, UAV-gc, werken met bouwteams
 • Uitbestedingsstrategie: Wat doen we zelf, wat doet de markt, gebiedscontracten
 • Inrichtingsstrategie: bijv. functionele kaders
 • Dienstverleningsstrategie: bijv. verkeersmanagement
 • Vervangingsstrategie: bijv. werken met Life Cycle Management, gewenste levensduur
 • Waterstrategie: Water vasthouden, afvoeren
 • Planningsstrategie: bijv. trajectprogrammering, adaptieve planning
 • (Duurzaamheids) milieustrategie: Klimaatadaptief beheren, beheren met oog voor biodiversiteit, circulariteit en energiegebruik
 • Omgevingsstrategie: bijv. gebiedsgerichte aanpak
 • Compliancestrategie: Hoe blijven we aan onze verplichtingen voldoen?
 • Monitoringsstrategie: Wat gaan we monitoren, waarom en hoe?
 • Eigendomsstrategie: Welk areaal willen we afstoten, welk areaal willen we in eigendom hebben, welk areaal willen we beheren?

In de uitwerking zal blijken welke strategieën waardevol zijn en welke minder. Ook gaan we bekijken welke strategieën een grote impact hebben op de huidige manier van werken en welke minder. Aan het eind van de rit staat er een tweede generatie SAMP klaar om met iedereen gedeeld te worden. Een soort van leidraad, maar toch anders. Want als er één ding is dat de leidraad voor het Gemeentelijk Rioleringsplan heeft geleerd, is dat je er als organisatie van voor naar achter zelf doorheen moet. Je leert door te doen.