Het SAMP als bindmiddel

Deze week kregen we de vraag wat er in een Strategisch AssetmanagementPlan (SAMP) staat. Dat op zich is al een interessante vraag, want maak je nu een SAMP omdat dat een onderdeel is van assetmanagement, of ben je met assetmanagement bezig en volgt daar logischerwijs een SAMP uit? Dat laatste heeft natuurlijk de voorkeur. Dan hoef je je niet af te vragen wat er in moet staan, want je noteert domweg alle strategische elementen die je vast wil leggen. De andersomroute vertrekt vanuit het niets. Voor een eerste keer is dat geen onlogische aanpak. Deze werkwijze dwingt je om na te denken over een strategie. En laat dat nou net het moeilijkste onderdeel zijn, dat er is.

Een inhoudsopgave als houvast

Wat gebeurt er als je vanuit het niets begint? Dan start je met een inhoudsopgave als houvast. Dat ziet er grofweg als volgt uit: scope, stakeholders, omgeving, beleid, doelstellingen, conditie van de assetes, ontwikkelingen, strategie(ën) en middelen. Zie hier alle ingrediënten die je nodig hebt voor het opstellen van een of meerdere strategieën. Het gevaar zit er echter in dat je allemaal opsommingen onder de kopjes gaat zetten en vergeet de verbindingen te leggen.

Scope? ‘Wij zijn van de machines en de wagens. De terreinverharding is de verantwoordelijkheid van een andere partij’. Maar de kwaliteit van de verharding heeft wel effect op de kwaliteit van de wagens, dus daar moet je iets mee. Een verbinding leggen.

Stakeholders? Uit de stakeholderanalyse volgt een lijst van stakeholders waar je als assetmanager mee te maken hebt. Dat lukt nog wel. Maar waar je echt naar op zoek bent zijn de stakeholders die veel invloed hebben op jouw strategie. En daar blijft het niet bij. Je zult ze actief aan tafel moeten uitnodigen om te bepalen hoe die invloed eruit ziet, welke gevolgen dat heeft voor de strategie en welke afspraken je daarover maakt. Grote verbindingen zijn dit.

Omgeving? Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving. Het is niet moeilijk om een opsomming te maken van alle van wet- en regelgeving waar je rekening mee houden. Om lappen tekst te voorkomen neem je linken op naar relevante websites. Of je beperkt je tot een lijstje met de namen van de wetten en de rest van de informatie staat in de bijlage. Einde hoofdstuk. Oh nee, toch niet. Wat je als assetmanager wilt laten zien is hoe deze wet- en regelgeving van invloed is op de strategie. Dat kan al heel simpel door uit te leggen wat moét. En omdat het moét, is de strategie dat je hier invulling aan gaat geven. De vraag is alleen op welke wijze. Waar je dus naar op zoek bent, is de verbinding tussen wet- en regelgeving van invloed en de strategie.

Conditie van de assets? Hoort dat nou echt thuis in een strategie? De huidige status is toch een momentopname en de strategie meer voor de langere termijn?  Allebei waar, maar toch heb je het nodig. Heel simpel. Stel dat conditie van de assets bagger is. Dan kun je kiezen: alles oplappen, een deel oplappen, pappen en nat houden, of juist niets doen, uitfaseren en vervangen. Een mooi voorbeeld is de kwaliteit van (een deel van) de wegen in Amerika. Prachtige kwaliteit bij de aanleg en daarna wordt er niets meer aan gedaan. Bewust, of onbewust, is de strategie daar aanleggen, gebruiken en als het echt niet anders kan, vervangen. Verder geen onderhoud. Kortom, de kwaliteit van de assets en de doelen van de organisatie zijn van invloed op de strategie. Je hoeft alleen maar uit te leggen hoe en wat.

Het SAMP is één groot bindmiddel

Dat is waar strategie over gaat. Wat heb je, wat wil je ermee bereiken, wat kun je ermee bereiken, hoe ga je het aanpakken en waarom. Je zult merken dat er meerdere routes zijn. Dat zijn scenario’s die je voor kunt leggen aan de eigenaar. Maar het allerbelangrijkste is dat je de strategie als assetmanager niet in je eentje maakt. Je doet het samen met al die stakeholders die invloed hebben op de strategie. Dat kan de directie zijn, andere beheerpartijen, andere afdelingen binnen de eigen organisatie, specialisten, uitvoerders, zelfs gebruikers. Het SAMP is één groot bindmiddel. Dus ook die eerste keer. Begin met het verbinden van mensen. Breng de belangen in beeld, werk samen aan verschillende strategieën, welke afspraken horen hierbij en zet het resultaat in een infographic. Dan werk je maximaal aan verbindingen en heb je verder geen inhoudsopgave nodig.