Hoe assetmanagementrollen aan het rollen zijn

In assetmanagement wordt gebruik gemaakt van het drierollenmodel: de asseteigenaar, de assetmanager en de uitvoerder. De verwachting is dat door het strikt scheiden van de rollen, het assetmanagementproces scherper wordt. Dat heeft alles te maken met het beleggen van de verantwoordelijkheden.

Assetmanagement als geheel is zich nog aan het ontwikkelen en datzelfde geldt ook voor het invullen van de rollen. De rol van uitvoerder is meestal ook wel duidelijk. Die ligt bij de mensen die het fysieke werk verrichten. De asseteigenaar is ook bekend, dat is de groep personen die de kaders stelt en over het geld beslist. In overheidsland is dat de politiek. Maar dan begint de eerste rol al te rollen. Er zijn organisaties die de rol van eigenaar delegeren aan de directeur Fysieke Ruimte (de titel verschilt per organisatie, maar je begrijpt wat we bedoelen). Hij of zij is dan gedelegeerd asseteigenaar. Tegelijkertijd zien we ook een andere beweging en dat is dat de directeur de assetmanager is. Intussen zijn er organisaties waar alle beheerders van vroeger, nu assetmanager heten. Hoe verhoudt zich dit allemaal tot elkaar?

Verschil tussen rol en functie

Eerst maar eens even kijken naar het verschil tussen een rol en een functie. Een overheid is grotendeels een uitvoerende organisatie. Geschat wordt dat circa 70% (en misschien wel meer) van alle werkzaamheden de uitvoering van wettelijke taken is. Daarmee zijn overheden taakgerichte organisaties en is de functie gekoppeld aan een takenpakket. Een rol is iets anders. Deze wordt meestal gebruikt binnen processen en heeft als kenmerk dat ze eindig is. Je kunt per persoon meerdere rollen tegelijk vervullen (bij functies is dat niet het geval), je kunt van rol wisselen en je kunt het overdragen. Rollen zijn heel handig in een flexibele organisatie, waar je telkens onderdeel bent van een volgend project.

Rollen en functies kunnen dezelfde namen hebben. Een voorbeeld daarvan is de projectleider. Als het rol is, wordt in de projectgroep gekeken wie de rol van projectleider op zich wil nemen totdat het project voorbij is. Het kan ook een functie zijn. In dat geval ben je in elk project altijd de projectleider. Dat is jouw taak. Bij adviseurs zie je iets soortgelijks. Het kan je dagelijkse taak zijn om te adviseren, of je vervult af en toe de rol van adviseur binnen een project.

Assetmanager is een rol, of toch een functie?

Binnen assetmanagement hebben we het over rollen en niet over functies. Maar als er op jouw visitekaartje staat dat je assetmanager openbare verlichting bent, dan is dat wel degelijk een functie. Je hebt een duidelijk takenpakket als het om het beheren van de verlichting gaat. Zo bekeken is het toekennen van de ról van assetmanager aan de directeur best logisch. Zeker als het gaat om het beleggen van de verantwoordelijkheden. Het enige is dat de term ‘assetmanager’ dan verder niet als functienaam in de organisatie terug moet komen, om verwarring te voorkomen.

Gezocht: Regisseur middelgroot onderhoud

Maar wie regelt dan al die onderlinge verbindingen die zo broodnodig zijn, maar niet uit zichzelf tot stand komen? Dat kan de rol van regisseur zijn. Een regisseur is iemand die voor het podium staat en aanwijzingen geeft over hoe de acteurs op het podium het beste hun spel kunnen spelen. De regisseur ziet door de afstand zaken op het podium, die je als acteur niet ziet. Het is een waardevolle rol en tegen die tijd dat het dagelijks werk is met een redelijk vast takenpakket, kan het zelfs een functie zijn.

Dit wetende, trok de volgende vacaturetekst  de aandacht: ‘Wij zoeken een Regisseur middelgroot onderhoud openbare ruimte’. Eerlijk is eerlijk, het waren de woorden ‘middelgroot onderhoud’ die als eerste eruit sprongen. Wat zou dat zijn? De vacaturetekst gaf helaas geen uitsluitsel, maar we zijn nog steeds nieuwsgierig, dus als iemand hier een toelichting op wil geven, graag. De vacaturetekst bestond verder uit een functiebeschrijving van een beheerder openbare verlichting en kunstwerken: Het regelen van onderhoud en vervangingen, medeopdrachtgever voor grote reconstructies en herinrichtingen van de openbare ruimte,  advies- en beleidsnota’s schrijven en collega’s en bestuur adviseren. Waarom dan de titel regisseur? Omdat de afdeling Openbare Werken regie voert en de uitvoering belegt bij verschillende marktpartijen. Een hele logische verklaring. Maar als je dan ook een verbindende rol aan de organisatie zou willen toevoegen, hoe zou je die dan willen noemen? Assetmanager?