Beleid verbinden met uitvoering

Op kantoor wordt het beleid gemaakt en buiten vindt de uitvoering plaats. Alleen tussen het beleid en de uitvoering zit nog wel eens een gat. De doelen die de organisatie voor ogen heeft, komen niet tot uiting in de werkzaamheden buiten. De reden? Er vindt geen tactische vertaling van de doelen plaats. Terwijl de doelen ergens blijven zweven tussen de muren van het kantoor, worden buiten de handen uit de mouwen gestoken om de assets naar eigen inzicht in goede conditie te houden. Als er iets is dat een assetmanagementprogramma oplevert, dan is het wel dit besef: ‘We hebben een tactische vertaling nodig’. En dan valt het stil. De vakspecialisten wijzen naar de beleidsmensen om het uit te werken. De beleidsmensen hebben onvoldoende inhoudelijke kennis daarvoor in huis en leggen het weer terug bij de vakspecialisten.

Assetmanagement is meer dan alleen onderhouden

Van oudsher stond beheren gelijk aan het onderhouden van de assets. Dat ging allemaal goed, totdat de wereld om ons heen in een rap tempo ging veranderen. De openbare ruimte wordt intensiever gebruikt, op nieuwe manieren, met nieuwe voertuigen, de assets worden slimmer, we moeten klimaatadaptief worden, we hebben last van exoten en ga zo maar door. Assetmanagement gaat over het toevoegen van waarde aan de openbare ruimte. Dan moet je om te beginnen wel weten wat je als organisatie waardevol vindt. Daar is die Line of Sight voor bedoeld. En het Strategisch Assetmanagement Plan. En de Assetmanagement Plannen. Precies in deze producten vindt de tactische vertaling van de doelen plaats, zodat de werkzaamheden buiten daarop aan kunnen sluiten. Zo ontstaat er een boom aan verbindingen, die soms onderling afgestemd moeten worden. Allemaal werk voor een assetmanager op tactisch niveau.

Een organisatorisch gat

Alleen de meeste organisaties hebben zich daar nog niet op aangepast. Het gat tussen beleid en uitvoering is niet alleen een procesgat, maar ook een organisatorisch gat. Dat is geen onwil, dat is historisch zo gegroeid. Er zijn simpelweg te weinig mensen met de benodigde kwaliteiten in huis. Dan kun je er nog zo’n actief assetmanagementprogramma tegenaan gooien, het is slimmer om mensen op te gaan leiden. Gelukkig zijn er steeds meer opleidingen op het gebied van assetmanagement, van cursussen tot post HBO, die helpen om het tactisch denkvermogen in de organisatie te vergroten. En als het echt niet anders kan, moet er geschikt personeel worden geworven. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het intensiveren van het gebruik van data. Ook daar zijn nieuwe rollen nodig, zoals stewards en business analists. Hier ligt een taak voor de managers in de organisatie, want de verbinding tussen beleid en uitvoering is niet alleen een assetmanagementvraagstuk: Het gaat hand in hand met het managen van de organisatie.