Be smart, maak een Smart Asset Strategie

De komst van 5G prikkelt de sensoren in onze hersenen, met name als het gaat om het gebruik van sensoren in de openbare ruimte. Jan-Willem Wesselink voorziet dat we naar een ‘updatable city’ gaan waarmee de openbare ruimte straks kunnen updaten door letterlijk aan knoppen te draaien. De beheerder wordt ook mogelijk […] betrokken bij het updaten en schrijven van de algoritmes. Die knoppen bevinden zich in de digitale tweeling, een concept waar verschillende overheden al op inzetten. Met de digitale tweeling kunnen we scenario’s droog oefenen, kunnen we werken aan voorspellend onderhoud, kunnen we de technologie besluiten laten nemen etc. Zo’n digitale tweeling maak je als overheid niet in je eentje. Daar zijn vele (markt)partijen bij nodig. Je wilt echter voorkomen dat technologiebedrijven de inrichting van de openbare ruimte gaan bepalen, dus moet je als overheid de touwtjes in handen houden. Het is dus nú tijd om aan een Smart Asset Strategie te werken, ook al lijkt dat nog verre toekomstmuziek.

Inhoud Smart Asset Strategie

Wat staat er in zo’n Smart Asset Strategie? Vanuit het smart city perspectief gezien allerlei zaken als veiligheid, privacy en governance, ethiek, hacken, back ups, wat te doen als energie uitvalt of de verbinding met het internet wegvalt, regels, afspraken, verordeningen, smart city platforms, urban operators etc.

Het is ook interessant om de Smart Asset Strategie vanuit een beheeroptiek te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag welke assets je smart wilt maken en waarom. Niet alle assets hoeven smart te zijn en niet alle assets hebben ‘predictive maintenance’ nodig. Je gebruikt smart assets alleen als het waarde toevoegt. Kijk dan wel verder dan beheer en onderhoud. De data die vrijkomen bij smart assets, kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt en om die reden interessant zijn. Er zijn verkeerslichten waarbij je met je smartphone kunt melden dat je meer oversteektijd nodig hebt. Handig voor mensen die zich minder snel voortbewegen. Uit het gebruik van de bijbehorende app kun je vervolgens afleiden of er een andere inrichting van de ruimte of het verkeerslicht nodig is. Zo genereert de smart asset extra informatie.

[Er zijn trouwens nog veel meer vormen van intelligente verkeerslichten. Kijk bijvoorbeeld naar Slimme verkeerslichten langs N201 en App zet verkeerslicht op groen voor fietser.]

Smart asset of smart gebruiker?

Een andere reden om niet alle assets smart te maken, is dat de gebruikers ook data kunnen genereren. In het volgende platgeslagen voorbeeld kan de volle afvalbak zelf een signaal afgeven, of de gebruikers kunnen dat doen. Afhankelijk van het soort afvalbak, de locatie en het gebruik bepaal je of het uitrusten met sensoren waardevol is, of dat alternatieven meer waarde opleveren.

Smart beheerorganisatie

In de strategie moet je ook nadenken over de beheerorganisatie. Naast smart asset zijn er ook multipurpose assets. Het meest bekende voorbeeld is de lichtmast, met camera, wifi, geluidsmeting etc. Wie gaat die lichtmast beheren? De OV-beheerder van vroeger, of de camerabeheerder, of …? Met dit eenvoudige voorbeeld wordt al duidelijk dat de aloude opdeling van de organisatie in disciplines steeds meer onder druk komt te staan. De overgangssituatie, waarin er nog maar een paar smart assets in de openbare ruimte staan, is een lastige situatie. De nieuwe assets worden als een hete aardappel door de organisatie geschoven. En heb je al bedacht dat je de sensoren en data zelf ook moet beheren? Besteed je dat uit, of doe je dat zelf? Hoe houd je de regie daarover?

Contracten

Over data gesproken: Het eigenaarschap daarvan moet je goed geregeld hebben. Tijd dus om de contracten daarop aan te passen en daar als organisatie één lijn in te trekken (centraal regelen). Dit geldt ook voor meerjarencontracten onderhoud waar op dit moment nog weinig aan de hand lijkt te zijn op datagebied. Wat je wilt voorkomen, is dat je straks je eigen data terug moet kopen.

Vooruitzien

Tot slot nog iets over vooruitzien. Welke aanpassingen in de openbare ruimte durf je, of kun je nu al nemen vooruitlopend op toekomstig gebruik? Denk aan de ondergrond. Als de nutsbeheerder de straat openlegt, is het dan mogelijk om extra mantelbuizen aan te leggen voor toekomstige leidingen? Heel veel onderwerpen dus om over na te denken. Be smart en maak een Smart Asset Strategie.