Aan de slag met assetmanagement

Gefeliciteerd! Jullie gaan aan de slag met assetmanagement. De onvermijdelijke vraag is vervolgens: waar gaan we beginnen? Kennis nemen van het vakgebied? Een basiscursus of workshop? Stapje voor stapje rollen jullie in de assetmanagementprocessen. Dit zijn allemaal noodzakelijke stappen om te zetten in een nieuw vakgebied.

Omdat jullie het ook niet helemaal weten, bestaat de volgende stap uit een maturity scan. In goed Nederlands: een volwassenheidsmeting. Daarin meet je hoe volwassen de organisatie is op het gebied van assetmanagement. Hoe je dat doet? Simpel. Je vergelijkt de organisatie met alle onderdelen uit de ISO 55000 – de norm voor assetmanagement. Vervolgens haal je de zwakke punten naar voren en maak je een routekaart hoe je die punten gaat verbeteren.

Spoiler alert! Het kan hier en daar wat verschillen, maar in de meeste organisaties gaat het goed op het gebied van plannen, voorbereiden en uitvoeren (de operationele kant). De organisatie is echter niet minder bedreven in het strategische deel en in het sluiten van de plan-do-check-act-cirkel. En oh ja: het informatiemanagement is niet helemaal op orde.

Maar dan wordt het moeilijk. Het is lastig om uit te leggen waarom je de dingen doet die in de routekaart zijn opgenomen. Dat komt, omdat dit hele verhaal vertrokken is vanuit de doelstelling: we gaan aan de slag met assetmanagement. Maar assetmanagement is geen doel, het is een hulpmiddel. De vraag moet zijn: wat heeft onze organisatie op dit moment het meest nodig? Er is namelijk een reden geweest waarom er bedacht is om met assetmanagement aan de slag te gaan. De slechtste reden is ‘omdat de buren het ook doen’. Betere redenen zijn: we gebruiken assetmanagement als kapstok om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen in onze fusieorganisatie. Of: we moeten aan de slag met maatschappelijke thema’s als energietransitie, klimaatverandering etc. Of: de afdeling draait van geen meter en heeft een impuls nodig. En de meest voorkomende reden: we hebben als politiek en management geen zicht en grip op wat er buiten gebeurt. Doen we de juiste dingen, doen we het goed, waar kunnen we afwegingen in maken?

Gebruik de maturity scan niet om te zien hoe de organisatie functioneert ten opzichte van de ISO-norm. Gebruik het als analyse-instrument om te bepalen hoe je aan de slag kunt met je de reden waarom je assetmanagement wilt inzetten. Dan blijft het concreet en zinvol.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *