Een regisseur is niet duurzaam, maar ..

Als een adviesbureau de organisatie gaat aanpassen, dan wordt er ‘opgelijnd’, of vindt er een ‘herstructurering’ plaats. Er zijn maar weinig bureaus die zullen zeggen dat ze een verandering doorvoeren, omdat ze vinden dat de organisatie professioneler moet worden. Hoe anders is het bij publieke organisaties. Als het management vindt dat het daar anders moet, dan is dat omdat er een professionaliseringsslag nodig is. Zo’n mededeling komt dat als volgt de oren van de medewerkers binnen: “Hoezo zijn wij niet professioneel? Doen we het niet goed genoeg dan?” Een terechte reactie. Je wilt namelijk niet professionaliseren, je wilt iets anders: De beheerorganisatie aanpassen aan de beheerwensen van morgen. Een gemeente formuleerde dat als volgt: “Wij willen het beheer van de openbare ruimte duurzaam beter maken.” En dan niet duurzaam als in groen, ecologisch en klimaatbewust, maar duurzaam als in voorbereid zijn op de toekomst. Dat betekent dat je moet blijven ontwikkelen, om mee te kunnen bewegen met de maatschappelijke opgaven.

Eén van de manieren om te beginnen met duurzaam ontwikkelen is door het aanstellen van regisseurs openbare ruimte. Mensen die over de hele breedte de organisatie meenemen in het doorontwikkelen van de beheerorganisatie. Een snelle denker zal nu zeggen: “Maar dat is geen duurzame oplossing. Als de regisseur wegvalt, valt de verbinding in de organisatie weg. De medewerkers moeten zelf voor de verbinding en verbetering zorgen”. Waarop een directie-adviseur een heel pragmatisch antwoord gaf: “Dat klopt, een regisseur is niet duurzaam, maar het is wel een opstap naar duurzaam verbeteren”.